English

Scenekunstmesser

Danse- og teatersentrum har et pågående nordisk samarbeid i forhold til deltagelse på scenekunstmesser i Europa og Nord-Amerika.

I 2012 arbeider DTS med fire nordiske partnere - Loco World Sweden, Danish Arts Agency, Dance Info Finland og Performing Arts Iceland, om en felles nordisk deltagelse på de viktigste scenekunstmessene i Europa og Nord- Amerika. 

APAP NYC

I januar 2012 var vi tilstede som endel av prosjektet Nordic countries on stage under APAP NYC (Association of Performing Arts Presenters) i New York City. Vi hadde en nordisk båsen med representanter fra åtte norske kompanier. Vi arrangerte en nordisk showcase på General Lynch Theatre med utdrag fra to norske forestillinger: Ingun Bjørnsgaard Prosjekts Omega and the deer og Verk Produksjoners Det eviga leendet. I tillegg var det en rekke felles nordiske nettverksaktiviter. Det nordiske prosjektet ble støttet av Kulturkontakt Nord. Nettverksarrangementene mottok støtte fra det norske Generalkonsulatet i NYC.

Tanzmesse nrw

I august 2012 var Norge godt representert på Europas største messe for dans, Tanzmesse nrw i Düsseldorf, Tyskland. Her hadde vi en egen norsk bås, men under en felles nordisk paraply kalt Nordics Combined. Her var sju norske dansekompanier representert. Ingun Bjørnsgaard Prosjekts forestilling Omega and the deer ble vist som endel av det offisielle forestillingsprogrammet. Her ble det også arrangert nordiske nettverkstreff med støtte og deltagelse av den norske ambassaden i Berlin. 

CINARS

12.- 18. november 2012 er det klart for Nordic Square under biennalen CINARS i Montreal, Canada. Nordic Square vil være en felles nordisk bås på messen, her vil omlag 40 nordiske kompanier være representert, deriblant 8 norske. Sammen med våre nordiske partnere har vi også leid scenen Usine C hvor vi vil ha en nordisk off-program showcase. Her vil Jo Strømgren Kompanis forestilling A Dance Tribute to Pingpong være det norske bidraget. Vi samarbeider også denne gangen tett med den norske ambassaden i Ottawa, Canada i forbindelse med nettverkstreff. 

Her  finner du en videopresentasjon av et utvalg norske kompanier/ kunstnere. Videoen var endel av presentasjonen av norsk scenekunst på messen under Cinars 2012.

Vår deltagelse på scenekunstmesser blir gjennomført med støtte fra Utenriksdepartementet. 

 

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1033