English

Seminarrekke om norsk - tysk teater


The Other Eye: I samarbeid med den norske ambassaden i Berlin har DTS initiert en seminarrekke, der et antall norske og tyske teateraktører kan gå dypere inn i den norsk-tyske samtidige teaterdiskursen.

 

I samarbeid med den norske ambassaden i Berlin har DTS initiert en seminarrekke, der et antall norske og tyske teateraktører skal gå dypere inn i den norsk-tyske samtidige teaterdiskursen. Vi ønsker å forankre denne seminarrekken til konkrete prosjekter i det norsk-tyske landskapet. Nationaltheatret samarbeider med det tyske kunstnerkollektivet Rimini Protokoll om et bestillingsverk under Ibsenfestivalen 2012. I Bergen har BIT-teatergarasjen også et pågående samarbeid med Rimini Protokoll om en forestilling høsten 2013. Produksjonen John Gabriel Borkman av scenekunstduoen Vegard Vinge og Ida Müller gikk for fulle hus i Berlin. Nordwindfestivalen fokuserer på hele Norden, og spør hvorfor norsk scenekunst står for det kunsterisk mest interessante for tiden. Flere tyske scener og festivaler (Ruhrtriennale, Festival Theaterformen, New Plays from Europe, Theatertreffen, Theater Junge Generationen) inviterer norske produksjoner eller deltakere.

Mål for seminarrekken:
- Styrke og synliggjøre norsk-tysk scenekunstsamarbeid, stimulere til langsiktig samarbeid.
- Definere mål og visjoner som kan lette prioriteringer på sikt (bl.a. i valg av tiltak), samt støtte nytenkning.
- Knytte sterkere kontakter til viktige tyske teaternettverk.
- Øke internasjonal interesse for norsk scenekunst og internasjonalisering av norske teatermiljøer.

The Other Eye #1 arrangeres under Ibsenfestivalen 2012 (lørdag 25. august).
Tyskland vs. Norge: om utveksling av teatrale strategier.
Tysk teater er tungt representert på årets Ibsenfestival. Samtidig er Ibsen tungt representert i tysk teater. Vi spør vårt ekspertpanel om dynamikken mellom norsk og tysk teater.

The Other Eye #2 arrangeres i i Tyskland høsten 2012/våren 2013.

The Other Eye #3 arrangeres under Meteor-festivalen i Bergen høsten 2013.

The Other Eye #4 arrangeres under Nordwind-festivalen i Berlin/Hamburg høsten 2013.

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=985