English

Politikk

Danse-og teatersentrum har som prioritert målsetting å være en sterk og samlende politisk stemme på vegne av det frie scenekunstfeltet.

Vi er opptatt av nærhet til feltet, og her er medlemsnettverket vårt av uvurderlig betydning. Nettverket sikrer oppdatert kunnskap om den til enhver tid reelle situasjonen for fri scenekunst. DTS samler produksjonsenhetene innen fri scenekunst, de kommer fra hele landet og representerer et mangfold av uttrykksformer. Kompaniene, prosjektene, gruppene  - produksjonsenhetene har felles utfordringer uavhengig av hvilken utrykksform man arbeider med.  Vi ønsker å bedre de skapende betingelsene og vi ønsker å synliggjøre gruppenes, prosjektenes behov. Enkeltkunstnernes situasjon tilhører de ulike fagforeningene; DTS arbeider med kompaniene som utgangspunkt.

Fri scenekunst innebærer tydelige kunstnerskap og entreprenørskap som er avgjørende for utviklingen av norsk scenekunst og for tilbudet til publikum. Vi har store utfordringer når det gjelder å få de gjennomslag feltet trenger for fortsatt god kunstnerisk utvikling. For DTS er det de samlede behov for gjennomgang, styrking og utvikling av støtteordningene og den frie scenekunstens plass i norsk og internasjonal scenekunst som er prioriterte politiske områder. Politikerne bestemmer, men hvilke grunnlag bestemmer de på?

Vi arbeider tett med det politiske nivået både på Stortinget mot regjeringen, men også partivis. Vi skriver høringsuttalelser, bidrar med statistikk og kunnskap om feltet til diverse rapporter, stortingsmeldinger, strategiplaner – både på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og også i noen tilfeller lokalt nivå, dersom dette er relevant eller ønsket av et miljø, eller en gruppe forankret i fri scenekunst. Vi samarbeider med andre fag/interesseorganisasjoner dersom dette er hensiktsmessig for saken.

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1111