English

Andre utredninger og evalueringer

2010

Norsk Kulturråd:

Frihet og forutsigbarhet. En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst. Ola Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset, Telemarkforsking 2010

 

Nærings- og handelsdepartementet:

To mål - to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Donatella De Paoli og Tor Borgar Hansen, Handelshøyskolen BI og Oxford Research 2010.

 

Norges forskningsråd:

Kunstnere i byråkratisk jernbur? Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner, Bård Kleppe, Per Mangset og Sigrid Røyseng, Telemarkforsking 2010

 

Statistisk sentralbyrå :

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud. Resultater fra Kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og Levekårsundersøkelsen 2007, Odd Frank Vaage, 2010

 

____________________________________________________________

 

2009

Norsk kulturråd:

Lokalt kulturliv i endring, Aagedal Olaf, Egeland Helene og Villan Mariann, 2009

Arbeidsvilkår blant kunstnere med innvandrerbakgrunn - en forstudie, Egeland Helene, 2009

 

___________________________________________________________

 

2008

Norsk kulturråd:

Danseprosjektet Isadora - Vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt, Simonsen, Mie Berg; Hellemann, Vibeke; Leinslie, Elisabeth; Thorshaug, Cathrine Bull, 2008

Kunstkritikk.no - en evaluering. Sigrid Røyseng, 2008

 

Kultur- og kirkedepartementet:

Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntekstforhold, 2006. Mari Torvik Heian, Knut Løyland og Per Mangset. Telemarkforsking, 2008

 

Høgskolen i Telemark og Rikskonsertene:

Produsentkartlegging. Resultater fra undersøkelse blant kulturprodusenter. Dag Solhjell, Torild Wagle Christensen, Jon Rørmark, Sigrid Røyseng og Audun Thorstensen. Telemarkforsking, 2008

 

___________________________________________________________

 

2007

Norsk kulturråd:

AdOpera! Sigrid Røyseng og Heide Stavrum, 2007

Forstyrrelser i Nord - en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser. Mariann Komissar, 2007

DUS - den unge scenen. En evaluering. Heidi Haukelien, Telemarkforsking, 2007

 

Norske Dansekunstnere:

- ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge. Torkel Rønold Bråthen, Norske Dansekunstnere, 2007

 

___________________________________________________________

 

2006

Norsk kulturråd:

Behaget i kulturen. En studie av kunst- og kulturpublikum. Arild Danielsen, 2006

Fremtidens scenekunstnere? En evaluering av Nordic Black Express. Eva Fock, 2006

 

___________________________________________________________

 

2005

Norsk kulturråd:

Historien om en budsjettpost. En evaluering av statsbudsjettets kapittel 32, post 74. Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Mie Berg Simonsen, 2005

Selviaktakelse - en tendens i kunst og litteratur. Eivind Røssaak, 2005

Barnet og kunsten. Tina Østberg (red), 2005

 

___________________________________________________________

 

2004

Norsk kulturråd:

Verk på vandring. Evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill. Jørgen Langdalen, 2004

Risikosoner. Om kunst, makt og endring. Siri Meyer og Svein Bjørkås, 2004

Rom for situasjonistisk kunst. Evalureing av Rom for kunst-programmet. Knut Ove Arntzen, 2004

 

Norsk skuespillerforbund:

Unge skuespillere i et kunstfelt i endring. Per Mangset, Telemarkforsking, 2004

 

___________________________________________________________

 

2003

Norsk kulturråd:

Kommunikasjon er kunsten. Evaluering av Klangfugle - kunst for de minste. Jorunn Spord Borgen, 2003

Kulturstatistikk - med vekt på næringsmessige og økonomiske tilhøve. Georg Arnestad og Per Mangset, 2003

 

___________________________________________________________

 

2002

Norsk kulturråd:

Mosakikk - når forskjellen forener. Evaluering av programmet for kunst og det flerkulturelle samfunn. Anne-Britt Gran, 2002

Aspirantordningen - ny stipendordning for nye kunstnerroller. Evaluering av aspirantordningen. Jorunn Spord Borgen, 2002

Evaluering av Fond for lyd og bilde (Norsk kassettavgiftsfond). Geir Møller, 2002

Fri for fremmede. En evaluering av signalprosjekt Open Scene, Odd Are Berkaak, 2002

 

___________________________________________________________

 

2001

Norsk kulturråd:

Ny støtteordning - gamle skillelinjer. Evaluering av ordningen med tilskudd til fri scenekunst. Nils Asle Bergsgard og Sigrid Røyseng, 2001

Tegn i tiden - minoritetskultur eller ren kunst? Evaluering av Det norske Tegnspråkteater, Rikke Gürgens, 2001

Møter med publikum. Formidling av nyskapende scenekunst til barn og unge med prosjektet LilleBox som eksempel. Jorunn Spord Borgen, 2001

 

___________________________________________________________

 

2000

Norsk kulturråd:

Kritikkens rom - som for kritikk? Kulturstoffets rolle i dagspressen. Cecilie Wright Lund, 2000

Kulturpolitikken og de unge. Jorid Vaagland, Halvor Fauske, Hilde Lidén, Roel Puijk, Hanne Riese, 2000

Teater ut til bygd og by? Scenekunstformidling på 90-tallet - to forsøksprosjekt og to tenkemåter. Ellen K. Aslaksen, 2000

 

 

___________________________________________________________

 

Eldre publikasjoner fra Norsk kulturråd

 

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=751