English

Fond for lyd og bilde

Prosjekttilskudd og ordninger for gjenopptakelse og spredning av sceneforestillinger


Søke tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Prosjkettilskudd
Fond for lyd og bilde har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. Dette gjelder søknader om støtte til prosjekter innenfor områdene musikk, cd-innspillinger, scenekunst, tekstproduksjon og film/video. Mer om hva som kan få støtte finner du her. Ta kontakt med Fond for lyd og bilde for mer informasjon.

Gjenopptakelse av sceneforestillinger
I tillegg til prosjektstøtte er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger. Disse ordningene har ikke faste søknadsfrister, her er det løpende søknadsbehandling. Les mer om ordningen her eller ta kontakt med fondet hvis du har spørsmål!

Søknader sendes til Fond for lyd og bilde, Postboks 984 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf. 22 47 83 30.


Fond for lyd og bilde
Postboks 984 Sentrum
0104 Oslo
Tlf: 22 47 83 30
Fax: 22 33 40 42
Web: www.fondforlydogbilde.no

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=129